jury

De jury beoordeelt de kandidaten onder meer op de volgende criteria:

 • Leidinggevende capaciteiten
 • Visie
 • Organisatietalent
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Financiële performance
 • Zakelijke en maatschappelijke invloed
 • Aard en omvang van de onderneming
 • Innovatief vermogen
 • Personeelsbeleid
 • Economische betekenis van de onderneming
 • Financiële positie van de onderneming

Wie kozen de Zakenvrouw van het jaar 2001?

 • Mr. Yvonne van Rooy
  Voorzitter College van Bestuur van de Universiteit te Utrecht en voormalig staatssecretaris van Economische Zaken
 • Drs. Karla Peijs
  Minister Verkeer & Waterstaat en voormalig Europarlementariër
 • Anne-Marie Rakhorst
  Directeur van Search en Zakenvrouw van het jaar 2000
 • Mr. Jacques Schraven
  Voorzitter VNO/NCW in 2001
 • Drs. Hans de Boer
  Voorzitter MKB Nederland in 2001


< Terug