No Nonsens

Scarlett Kwekkeboom werd geboren op 29 september 1967 te Heinkenszand in de provincie Zeeland. Na haar middelbare schooltijd studeerde ze aan de Hogeschool in Limburg. Na de afronding van haar HBO studie in 1991 trad zij in dienst als managementassistente bij een Belgische vestiging van de onderneming van haar vader in de elektronische- en metaalnijverheid, gevestigd in Antwerpen. In 1993, na het overlijden van haar vader nam ze op 25-jarige leeftijd direct de leiding over een veelheid van verschillende technische bedrijven in Nederland en België. Na een moeizame start volgden een aantal turbulente jaren waarin het bedrijf Istimewa Elektro door derden werd overgenomen. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en eind 1996 besloot ze om het bedrijf middels een management buy out terug te kopen. Vanaf 1 januari 1997 werd ze volledig eigenaar en algemeen directeur van Istimewa Elektro.

Istimewa Elektro is een technisch bedrijf, gevestigd in het havengebied Vlissingen-Oost in Zeeland. De kernactiviteit van het bedrijf is integraal ontwerp, advies, realisatie, beheer en onderhoud van elektrotechnische en besturingssystemen. Projecten worden uitgevoerd turn key, in partnerships of op projectbasis. Istimewa Elektro biedt totaaloplossingen voor de meest uiteenlopende branches en toepassingen, maar met name in de infrastructuur, industrie, offshore en water-en milieumarkt. Sinds de management buy out is de omzet van Istimewa Elektro nagenoeg verdubbeld en is het bedrijf uitgegroeid naar een personeelsbestand van ruim 150 medewerkers. Tot de verbeelding sprekende projecten zoals de installatie van boorplatforms en de automatisering van bruggen en sluizen zorgen dat vele klanten binnen en buiten Nederland de weg naar Istimewa Elektro hebben gevonden en vertrouwen hebben gelegd in het functioneren van de onderneming.

Scarlett gelooft zeer sterk in het aangaan van partnerships. Met Istimewa Elektro koos ze duidelijk om zich toe te blijven leggen op de elektrotechniek en samen te werken met andere bedrijven die gespecialiseerd zijn in andere disciplines. Door deze keuze werd de markt waarin de onderneming zich bewoog vele malen groter en leverde ze een duidelijke meerwaarde aan ieder partnership dat werd aangegaan, dus ook aan onze klanten.

Het ondernemingsbeleid is gericht op de lange termijnrelatie met zowel de medewerkers als de klanten van Istimewa Elektro. Flexibiliteit, servicegerichtheid, kwaliteit, teamwork, creativiteit zijn de sleutelwoorden voor het succes van de onderneming. Het uitoefenen van een coachend leiderschap, het stimuleren van de “er samen voor gaan” gedachte en het uitstralen van een positieve instelling zorgen ervoor dat Scarlett haar gestelde doelen weet te bereiken. Deze managementprincipes hebben er in geresulteerd dat zij een onderneming van de grond af aan succesvol terug wist op te bouwen. Gezegend met een enorme dosis doorzettingsvermogen staat ze haar “mannetje” in de wereld van de techniek.

Na bijna 15 jaar vol passie te hebben gebouwd aan “haar” ondernemingen besloot ze dat het tijd werd voor een nieuwe uitdaging. Eind 2007 heeft Scarlett haar aandelen in Istimewa Elektro verkocht aan Stork Industry Services B.V.Vanaf 1993 is de omzet onder haar leiding gegroeid van 3,0 mio euro tot ruim 21 mio euro eind 2007.

Haar praktijkervaring en kennis die zij tijdens haar intensieve loopbaan heeft opgedaan stelt ze nu ter beschikking via haar nieuwe onderneming Janse&Janse. Janse&Janse voert opdrachten uit voor bedrijfsleven en overheid teneinde organisaties beter te laten excellereren. Met een no-nonsens aanpak wordt er gewerkt aan zichtbaar resultaat op lange termijn. Dit gebeurt enerzijds door het structureren van interne en externe processen op het gebied van strategie, imago en klantgerichtheid. Anderzijds wordt middels coaching en training aan directie en management een klankbord geboden om beslissingen op een heldere en onderbouwde wijze te kunnen nemen en te werken aan de ontwikkeling van leiderschap. Met groot enthousiasme verzorgt ze workshops, lezingen en geeft deskundige adviezen met het doel een inspirerende bijdrage te leveren aan de uitdagingen van het ondernemerschap.

In 2001 stond ze samen met een aantal enthousiaste ondernemers aan de wieg van de oprichting van de Stichting Zeeuwse Opleidings Belangen (ZOB). Het doel was het vraag en aanbod van opleidingen binnen de Provincie Zeeland te bundelen en gebruik te maken van elkaars opleidingsfaciliteiten. Uiteindelijk leidde dit tot aanzienlijke kostenbesparingen voor de deelnemende bedrijven en instanties. Het initiatief werd een groot succes en is in 2005 overgedragen aan het Technocentrum Zeeland.

In 2001 is Scarlett Kwekkeboom geroemd met de “Prix de Veuve Clicquot”. De prijs voor de “zakenvrouw van het jaar”, die ze uit handen van de toenmalige minister-president Wim Kok mocht ontvangen. In 2003 won ze met haar onderneming de publieksprijs bij de verkiezing Entrpreneur of the year georganiseerd door de Universiteit Nijenrode in samenwerking met onder meer het Ministerie van Economische Zaken.

De toekomst behoort de mensen toe die de mogelijkheden zien voordat ze vanzelfsprekend worden.

zakenvrouw van het jaar

Op 12 februari 2001 werd aan Scarlett Kwekkeboom, directeur en eigenaar van Istimewa Elektro, de prestigieuze prijs “Prix Veuve Clicquot” toegekend. Zij ontving de bijbehorende bokaal op een schitterende locatie in Wassenaar uit handen van minister-president dhr. W. Kok. Het was de 20e keer dat de organisatie de prijs uitreikte aan een succesvolle vrouwelijke ondernemer.

Veuve Clicquot Ponsardin

De “Prix Veuve Clicquot” is een eerbetoon aan Madame Nicole-Barbe Clicquot Ponsardin. Een respect afdwingende zakenvrouw die reeds in 1805, op 27-jarige leeftijd het gelijknamige champagnehuis tot bloei wist te brengen. De prijs wordt in 15 landen toegekend. De kwaliteiten van Madame Clicquot Ponsardin, dynamisch, creatief, vernieuwend en met een grenzeloos doorzettingsvermogen vormen ook vandaag de dag nog de basis van de verkiezing “Zakenvrouw van het jaar”. De jury, onder voorzitterschap van mevrouw Y. van Rooy, oud-staatssecretaris van Economische Zaken en voorzitter van de Katholieke Universiteit Brabant, was unaniem in haar keuze.

De nieuwe zakenvrouw van het jaar 2001 werd bekend gemaakt tijdens een groots opgezette champagneparty in kasteel “De Wittenberg” te Wassenaar. In aanwezigheid van een groot aantal prominenten werd Scarlett geprezen om haar enorme doorzettings-vermogen en kracht om op 25-jarige leeftijd een bedrijf in zware problemen terug op te bouwen naar een bloeiende onderneming met een geweldige toekomst, waarin de medewerkers en klanten centraal staan. Scarlett vond het een hele eer om uit de honderden genomineerden te worden gekozen. Ze noemde het een bekroning op haar werk, een waardering voor het respect en vertrouwen van haar klanten en een beloning voor de inzet en loyaliteit van haar medewerkers.

entrepreneur of the year

Succesvolle ondernemers zijn de spil in de jaarlijkse verkiezing van de “entrepreneur of the year”. Ondernemers die door hun visie en leiderschap anderen weten te inspireren. De Entrepreneur of the year titel is de prestigieuze ondernemersprijs ter wereld en wordt jaarlijks in zo’n 38 landen uitgereikt. De landenprogramma’s zijn bedoeld om ondernemerschap op een voetstuk te plaatsen omdat ondernemerschap voo riedere economie in de wereld essentieel is. In Nederland wordt het Entrepreneur of the year programma sinds 1995 georganiseerd door Ernst & Young samen met Fortis. Zij worden hierbij ondersteund door Unoversiteit Nijenrode, het Ministerie van Economische Zaken, de Nederelandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, VNO-NCW, Management Team en Het Financieele Dagblad.

Scarlett Kwekkeboom-Janse werd in 2003 uitgenodigd door de organisatie om mee te doen aan deze ondernemerscompetitie. Via verschillende selectierondes, bedrijfsbezoeken en een uitgebreid juryproces drong Scarlett uiteindelijk door tot de laatste twaalf finalisten verdeeld over drie categorieën : Manufacturing, Services en Technology, Communication en Entertainment. Naast de jury kiest ook het publiek zijn of haar “Entrepreneur of the year”.

De volgende ondernemers waren genomineerd :

Entrepreneur of the Year

In een spetterende galafinale op 19 september 2003 werd de winnaar van de titel “Entrepreneur of the year 2003” bekendgemaakt, Paul Schouwenaar van de Zeeman Groep. Een bloeiend bedrijf met een terechte winnaar.
Het publiek koos echter voor Scarlett Kwekkeboom-Janse. Zij mag zich in 2003 de winnaar van de publieksprijs “Entrepreneur of the year 2003” noemen. De prijs ontving zij uit handen van Harmen Siezen.

Entrepreneur of the Year

Entrepreneurs Sociëteit & Foundation

Alle winnaar van de “Entrepreneur of the year” worden automatisch voor het leven lid van de entrepreneurs sociëteit. Deze sociëteit is gevestigd in Universiteit Nijenrode te Breukelen en heeft tot doel de netwerkontwikkeling te bevorderen en uitwisseling van ideeën tussen leden onderling.

Uit een samenkomen van verantwoordelijkheidsbesef en waardering voor visionair ondernemerschap hebben sociëteitsleden in 2000 The Entrepreneurs Foundation opgericht. The Entrepreneurs Foundation stelt zich ten doel de welvaart en het maatschappelijk welzijn ‘in de meest ruime zin’ te bevorderen. Zij doet dit door concrete steun te bieden aan individuele ondernemers in – met name – gebieden met gebrekkige voorzieningen van de primaire levensbehoeften. Dat betekent: financiële steun bieden, advies geven, contacten leggen en informatie uitwisselen.

> meer informatie

personalia

|Naam: | Scarlett Kwekkeboom-Janse| |Geb.datum: | 29 september 1967| |Functie: | Ondernemer| |Website: | www.scarlettkwekkeboom.nl| |  

nevenfuncties

persarchief

Er verschijnen regelmatig persberichten en artikelen over Scarlett Kwekkeboom als zakenvrouw van het jaar 2001 of over haar bedrijf Janse&Janse. Periodiek wordt hieruit een selectie gemaakt welke hieronder zijn geplaatst.

ambassadeur 'glazen plafond'

Ambassadeurs maken zich sterk voor de doorbraak van het ‘glazen plafond’.

Een netwerk van ambassadeurs heeft in 2002 op diverse manieren de doorstroom van vrouwen naar topfuncties trachten te bevorderen. Vijftien prominente topfunctionarissen uit het bedrijfsleven hebben zich vanaf september 2001 een jaar lang sterk gemaakt voor de doorbraak van het ‘glazen plafond’. De resultaten van het netwerk zijn vastgelegd in een handzaam boekwerk met veel tips en valkuilen. De ambassadeurs hebben ondertussen het stokje overgedragen aan een nieuwe groep die onder leiding staat van Gerlach Cerfontaine, president-directeur van de Schiphol Group.

Het netwerk van ambassadeurs is op initiatief van staatssecretaris Verstand en minister Jorritsma tot stand gekomen en past in het streven van het kabinet om het aantal vrouwen in topfuncties te vergroten. Op dit moment is het aandeel vrouwen in het hogere management niet evenredig met het potentieel in het middenkader. Als redenen voor het achterblijven van vrouwen wordt wel de cultuur aan de top genoemd of clichébeelden over de ‘ideale leidinggevende’. Omdat het hier meestal gaat om onzichtbare barrières wordt wel gesproken over een ‘glazen plafond’. Het kabinet streeft, zoals verwoord in het meerjarenbeleidplan emancipatie, naar een stijging van het aandeel vrouwen in het hogere management van het bedrijfsleven van 4 procent nu naar 20 procent in 2010.

De ambassadeurs maken gebruik van hun eigen netwerk en kiezen zelf voor de manier waarop zij hun rol invullen. Dit kan op een groot aantal manieren: het thema aan de orde stellen bij organisaties en fora waarvan zij deel uit maken, het geven van lezingen, het schrijven van artikelen of het bezoeken van bedrijven. De ambassadeurs worden ondersteund door Opportunity in Bedrijf. Deze organisatie adviseert bedrijven die maatregelen willen nemen om het aantal vrouwen in hogere managementfuncties te vergroten. Hier is ook het boek te bestellen met de resultaten van het netwerk.

Naast voorzitter Ewald Kist, voorzitter Raad van Bestuur ING Bank, bestond het netwerk in 2002 uit de volgende personen:

 • de heer Van den Braak
  manager human resources bij Dow Benelux;
 • de heer Van Dalen
  lid van de Raad van Bestuur van DSM;
 • de heer Haverlag
  algemeen directeur Amstel Lease;
 • mevrouw Kwekkeboom-Janse
  directeur van Istimewa Elektro;
 • mevrouw van Lier Lels
  executive vice president van Schiphol;
 • de heer Noorda
  voorzitter van het College van Bestuur van de UvA;
 • de heer Van Schijndel
  directievoorzitter van Interpolis;
 • de heer Smit
  financieel directeur van de Koninklijke Vendex KBB;
 • de heer Starren
  directeur van De Baak;
 • de heer Tesselhoff
  lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd Nuts Ohra;
 • de heer Van der Waaij
  directievoorzitter van Unilever Nederland;
 • de heer Wijers
  senior vice president van Boston Consulting Group;
 • mevrouw Zuiderwijk
  algemeen directeur van Pink Roccade.

Commissie Stevens

In november 2004 hebben minister Zalm en staatssecretaris Van Gennip een onafhankelijke ondernemersklankbord voor de regeldruk (de Commissie Stevens) geïnstalleerd. De commissie heeft als taak praktijkervaringen van ondernemers over hinderlijk regels te verzamelen en gevraagd of ongevraagd concrete voorstellen te doen aan het kabinet voor aanpassing van wetten en regels. De commissie is opgericht voor een periode van 2 jaar. De oprichting van dit klankbord is aangekondigd in de kabinetsnota “Meer ruimte voor ondernemers door minder lasten” (april 2004) over vermindering van administratieve lasten. Voorzitter van de commissie is prof. dr. Leo Stevens, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Verder bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van 6 belangrijke economische sectoren (chemie, metaalindustrie, elektrotechniek, detailhandel, financiële dienstverlening en podiumkunsten/vrije tijd).

Commissie Stevens

De commissie heeft voorts tot taak de samenhang tussen de verschillende aspecten van regeldruk voor bedrijven te belichten en de activiteiten van andere op dit terrein werkzame commissies en werkgroepen te coördineren en te stimuleren. De commissie zal het kabinet voorstellen doen die leiden tot op bedrijfsniveau voelbare verminderingen van de regeldruk. De commissie zal in dat verband onder andere aansluiten bij de doorstart van het Meldpunt Strijdige Regels en actief de samenwerking zoeken met projecten als “vermindering van administratieve lasten”. De commissie wil als eerste aanspreekpunt voor de ondernemer optreden en ervoor zorgen dat klachten in de juiste fora worden opgepakt.

De Commissie Stevens is haar werkzaamheden gestart met een aantal gesprekken met sleutelfiguren in ondernemend Nederland en ervarings- en materiedeskundigen op het terrein van de regeldruk in bepaalde sectoren. Deze gesprekken zijn vastgelegd in de startnotitie van juni 2005. Zo heeft de commissie een eerste beeld gekregen hoe in algemene zin de regeldruk in Nederland beleefd wordt. Zij heeft daartoe een zestal domeinen afgebakend. Per domeinveld wordt een verslag opgemaakt en een rapport samengesteld.

Een belangrijk instrument van de commissie is het organiseren van bijeenkomsten met ondernemers om bepaalde aspecten van de regeldruk of de situatie in bepaalde sectoren te bespreken. Daarbij zullen de meest hinderlijke wetten en regels en mogelijke oplossingen worden geïnventariseerd. Ook hierbij wordt de domeinbenadering gekozen. De eerste twee van deze bijeenkomsten zijn reeds georganiseerd en waren gericht op het domein van de financiële dienstverlening en het domein van de industrie. In het voorjaar van 2006 wordt het domein van de detailhandel aangepakt en in het najaar van 2006 is het domein podiumkunsten en horeca aan de beurt. De commissie zal haar werkzaamheden begin 2007 afronden met een eindrapport dat tijdens een ondernemersbijeenkomst aan de opdrachtgevers zal worden aangeboden.

> meer informatie

lezingen en workshops

Scarlett Kwekkeboom is beschikbaar voor het geven van lezingen en workshops over een breed scala van onderwerpen. Dit kunnen aspecten van de bedrijfsvoering zijn zoals personeelsbeleid, communicatie, strategie, kwaliteit, etc. Maar ze vertelt desgewenst ook haar persoonlijke verhaal over haar hoogte- en dieptepunten in haar carrière of haar ervaringen als zakenvrouw van het jaar 2001. De keuzes zijn talrijk én altijd bespreekbaar.

Zoals bij het managen van haar onderneming, staan ook in haar verhaal de medewerkers en de klanten centraal. Het uitoefenen van coachend leiderschap, het stimuleren van de “er samen voor gaan”gedachte en het uitstralen van een positieve instelling zorgen dat ze haar gestelde doelen bereikt. Met een groot enthousiasme levert ze middels lezingen en workshops een praktijkgerichte én inspirerende bijdrage aan de uitdagingen van het ondernemerschap.

Coaching

Zeeuwse Opleidings- en Personeelsbelangen

In het jaar 2000 broeide er iets. Er was een idee, een plan. Men werd enthousiaster en het idee groeide verder. De plannen werden concreet. Het enthousiasme werkte aanstekelijk en ineens was er een club van zo’n 15 bedrijven die iets zagen in dit idee: “Een bundeling van de Zeeuwse kennis op het gebied van opleidingen en personeelsvraagstukken. één loketfunctie voor het organiseren van opleidingen”.

Begin januari 2001 was het samenwerkingsverband Zeeuwse Opleidings Belangen, kortom de ZOB een feit. Het netwerk van de bedrijven breidde zich razendsnel uit. Meer dan 100 bedrijven sloten zich uiteindelijk aan bij dit netwerk dat ondertussen de status van een stichting had aangenomen.

De doelstellingen van de ZOB zijn :

 • Inspelen op de (veranderende) opleidingsvraag
 • Het bedrijfsleven vraagt maatwerk
 • Just in time learning
 • Korte tijd tussen vraag en uitvoering
 • ZOB bundelt de vragen van de verschillende participanten waardoor de opleidingskosten omlaag gaan. (cursussen goedkoper, opleidingen in Zeeland, vollere klassen, cursushoppen,etc.)
 • Inspelen op de veranderende arbeidsmarkt
 • In veel beroepen blijft een personeelstekort (denk aan techniek en de zorg)
 • Nieuwe regels voor werkgevers (Poortwachter, Arbeid & Zorg)
 • ZOB informeert en ondersteunt
 • Optimaal benutten van de Zeeuwse kennis
 • Uitwisseling van informatie tussen de participanten
 • Inzetten van ervaring bij cursussen op maat

Alle doelstellingen worden bewerkstelligd vanuit 1 loket. Hier wordt vraag en aanbod verzameld en gematched. Om efficiënt te zijn er overeenkomsten gesloten met een aantal zogenaamde “first suppliers”. De ZOB zet de vragen bij hun uit, houdt de lijnen kort en strak en bewaakt de kwaliteit. In de loop der jaren is het ZOB een krachtige professionele organisatie geworden met een sterke regionale positie.

Fusie ZOB en Samen Scholen

Het initiatief ZOB werd in de regio Zeeuws Vlaanderen overgenomen door de Stichting Samen Scholen. Met de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 zijn de lijnen tussen de Zeeuwse regio’s onder en boven de Westerschelde dusdanig kort geworden dat samenwerking een logische stap zou zijn. Beide partijen kwamen begin 2004 overeen samen te zullen gaan werken binnen het project “Eén Loket Voor Zeeland”. Deze samenwerking zou moeten resulteren in de opzet van een virtueel loket voor opleidingsvragen.

Met de opzet van het virtueel loket wordt het volgende beoogd:

 • Het opzetten van een centraal meldpunt ten aanzien van scholingsvragen.
 • Advisering, detachering, loopbaanbegeleiding en-ontwikkeling.
 • Het zeker stellen dat scholingsvragen beantwoord worden binnen een acceptabele termijn.
 • Het ook op langere termijn waarborgen van flexibele, kwalitatief goede scholingsmogelijkheden in de regio Zeeland.

De samenwerking werd tussentijds geevalueerd en alle betrokkenen waren het erover eens dat een fusie voor de hand lag. In het voorjaar van 2005 werd op feestelijke wijze Het Loket opgericht. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is Het Loket ondergebracht bij het Technocentrum in Zeeland. De Doelstelling van het nieuwe loket is om door middel van samenwerking de vraag naar scholing (niet regulier) en loopbaanbegeleiding in de provincie Zeeland effectiever en efficiënter te beantwoorden, en daarmee een bijdrage te leveren aan de versterking van de kennisinfrastructuur van de regio.

Opheffing ZOB

Het Loket vervult een belangrijke schakel tussen ondernemers en onderwijs. Het Loket is echter niet nieuw zoals in de historie van de ZOB reeds is beschreven. Het is een samensmelting van twee Zeeuwse initiatieven, te weten de Stichting Zeeuwse Opleidings- en personeelsbelangen (ZOB) en de Stichting Samen Scholen. Een mooi staaltje van samenwerking dus!

Door de oprichting van “Het Loket” is het ZOB overbodig geworden en wordt daarom gedurende 2006 opgeheven. Ter afsluiting van haar werkzaamheden heeft het ZOB op 10 april 2006 een inspirerende bijeenkomst georganiseerd in het teken van het toekomstig onderwijs in Zeeland met een bijdrage van Mark Rutte, Staatssecretaris Onderwijs en George van Heukelom, gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

Opkomst opheffing ZOB

Opkomst opheffing ZOB

Tijdens de opheffingsbijeenkomst heeft het ZOB haar resterende financiële middelen overhandigd aan het goede doel Stichting Leergeld in Vlissingen. De Stichting Leergeld richt zich op ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het betreft gezinnen met financiële problemen die door gebruik van leergeld hun kinderen kunnen laten deelnemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten. De cheque werd uitgereikt door Staatssecretaris Mark Rutte.

Overhandiging

Overhandiging

referenties

Lezingen en workshops worden gegeven voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende sectoren met een divers publiek.
Enkele referenties zijn:

Onderwerpen

 • Start, doorstart, herstart van een onderneming
 • Visie, missie & strategie
 • Klantgericht werken
 • Arbozorg & Veiligheid
 • Interne & externe communicatie
 • Beschouwing “zakenvrouw van het jaar”
 • Binden en boeien van medewerkers
 • Inspirerend leiderschap
 • Netwerken = investeren
 • Innovatief ondernemen
 • Overige onderwerpen op aanvraag